` Regulamin sprzedaży
Napisz do nas

Malowanie zdjęć na płótnie

Kolaż na płótnie

ViarStudia

Regulamin sprzedaży

Regulamin korzystania z VIARcanvas.com

Warunki użytkowania

VIiarCanvas, S.L. (zwana dalej "ViarCanvas.com") oferuje na swojej stronie internetowej ViarCanvas.com różne usługi zgodnie z poniższym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z informacji dostępnych w Serwisie, ograniczeń nałożonych przez Regulamin i obowiązuje wszystkich Użytkowników Serwisu. Obowiązkiem wszystkich osób korzystających z tej strony jest zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania, ponieważ korzystanie z tej strony oznacza zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad. Składając zamówienie, należy kliknąć myszką na napis: "Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte", tym samym potwierdzając, że zapoznali się Państwo i akceptują wszystkie warunki wymienione w zakładce Regulamin.

Rejestracja

Użytkownik ma możliwość rejestracji i stworzenia własnego profilu na stronie ViarCanvas.com. Rejestrując się i tworząc profil użytkownika wyrażają Państwo zgodę na niniejsze warunki korzystania z serwisu. Podczas rejestracji i tworzenia profilu należy podać adres e-mail oraz hasło, którym Państwo dysponują lub dane konta w serwisie facebook.com. Nie można używać fałszywego adresu e-mail lub konta w facebook.com, udawać innej osoby lub podmiotu lub w inny sposób wprowadzać w błąd przez treści wprowadzanych informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania, które występują podczas korzystania z profilu użytkownika i hasła. ViarCanvas.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jeżeli użytkownik nie przestrzega Warunków korzystania z serwisu. Jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z warunkami wymienionymi w tej części regulaminu, ViarCanvas.com ma prawo odmówić użytkownikowi prawa dostępu do jego osobistego profilu, a nawet usunąć go.

Ceny

Na ViarCanvas.com wszystkie ceny podane są w euro i zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki nie są wliczone w cenę produktu. Ceny produktów mogą ulec zmianie na podstawie decyzji ViarCanvas.com.

Dostawa

ViarCanvas.com oferuje dostawę towarów do następujących krajów UE: Łotwa, Estonia, Litwa, Polska, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Luksemburg, Holandia, Słowacja, Finlandia, Niemcy, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Słowenia, Węgry, Grecja, Włochy, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, na podstawie zawartej z dostawcą umowy o współpracy. Produkt jest dostarczany do odbiorcy w ciągu 2-5 dni roboczych od momentu wysyłki, w zależności od kraju odbiorcy i lokalizacji miasta. W przypadku opóźnienia przesyłki należy wysłać e-mail na adres info@ViarCanvas.com z numerem zamówienia.

Zwrot towaru

Jeśli chcesz zwrócić otrzymany produkt, wyślij zgłoszenie zwrotu na adres info@ViarCanvas.com w ciągu 5 dni roboczych, z określeniem przyczyny zwrotu i załączonym zdjęciem otrzymanego produktu. ViarCanvas.com zapewni odpowiednią pomoc w dokonaniu zwrotu i zwróci pieniądze na Twoje konto.

Polityka prywatności

ViarCanvas.com zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych, które klienci powierzają nam podczas składania zamówień lub rejestracji na ViarCanvas.com.

Informacje, które należy podać przy składaniu zamówienia i/lub rejestracji: imię, nazwisko lub nazwa osoby fizycznej; adres klienta; adres odbiorcy; numer telefonu, e-mail. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • Wysłanie e-maila z potwierdzeniem zamówienia na adres;
  • Wysłanie gotowego produktu na podany przez Państwa adres;
  • Kontakt z Państwem, w celu wyjaśnienia szczegółów zamówienia;
  • Dokonywanie analizy zamówień w celu zapewnienia lepszej obsługi;
  • Informowanie o nowych ofertach produktowych.
  • ViarCanvas.com gwarantuje, że podane przez Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez nakaz sądowy lub w celu zapobieżenia oszustwom lub działalności przestępczej.

Karta podarunkowa

Na stronie ViarCanvas.com jest możliwość zakupu karty podarunkowej o wartości od 20 do 300 euro. Z zakupionej karty podarunkowej można korzystać wyłącznie w ViarCanvas.com. Nie ma możliwości wymiany kart podarunkowych na gotówkę. Karty podarunkowe są ważne przez okres 12 miesięcy, i po upływie terminu ważności karta zostaje zablokowana bez możliwości zwrotu pieniędzy.

Prawo własności

Zgodnie z Regulaminem korzystania z serwisu ViarCanvas.com, ViarCanvas.com umożliwia umieszczanie na stronie www.ViarCanvas.com grafiki, która będzie wykorzystana pod czas tworzenia canvasów. Wysyłając grafikę, Państwo potwierdzają , że mają Państwo prawo do przetwarzania, umieszczenia na naszej stronie internetowej i drukowania na płótnie, zarówno gwarantują Państwo, że biorą na siebie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących własności grafiki. ViarCanvas.com gwarantuje, że przesłane przez Państwa grafiki nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż produkcja Państwa zamówienia i dostawy pod wskazany adres, co oznacza, że jeżeli okaże się to konieczne, Państwa własność może zostać zlecona zewnętrznym wykonawcom w celu realizacji Państwa zamówienia (obróbka wizualna, druk, pakowanie, dostawa, itp.)