` Regulamin sprzedaży
Napisz do nas

Warunki sprzedaży

Warunki korzystania z serwisu viarcanvas.com

Warunki korzystania

BalticArtWorkplace SIA (zwana dalej ViarCanvas.com) na swojej stronie internetowej viarcanvas.com oferuje różne usługi zgodnie z poniższymi zasadami (dalej zwane Regulaminem). Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z informacji dostępnych w serwisie, ograniczenia i jest wiążący dla wszystkich użytkowników strony głównej. Obowiązkiem każdego użytkownika serwisu jest zapoznanie się z Warunkami użytkowania, ponieważ korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie tych zasad. Składając zamówienie należy kliknąć myszką: „Zapoznałem się z sekcją Regulamin i zgadzam się ze wszystkimi zawartymi w nim zasadami”, tą czynnością potwierdzasz, że zapoznałeś się i zgadzasz się ze wszystkimi ww. warunki w sekcji Warunki użytkowania.

Rejestracja

Masz możliwość zarejestrowania się i utworzenia profilu użytkownika na viarcanvas.com. Rejestrując się i tworząc profil użytkowania, wyrażasz zgodę na te warunki użytkowania. Podczas rejestracji i tworzenia profilu użytkownika należy podać dostępny adres e-mail oraz hasło lub numer telefonu. Nie wolno posługiwać się fałszywym e-mailem lub telefonem, podszywać się pod inną osobę lub organizację ani w żaden inny sposób wprowadzać w błąd treści wprowadzanych informacji. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce podczas korzystania z Twojego profilu użytkownika i hasła. Viarcanvas.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w przypadku zaniedbania Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie spełni warunków wymienionych w niniejszym punkcie, ViarCanvas.com ma prawo odmówić użytkownikowi dostępu do profilu osobistego, a nawet usunąć profil.

Ceny

Wszystkie ceny na ViarCanvas.com podane są w euro. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę tego produktu. Ceny produktów mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania ViarCanvas.com.

Dostawa

ViarCanvas.com dostarcza towary do następujących krajów UE: Łotwa, Estonia, Litwa, Polska, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Luksemburg, Holandia, Słowacja, Finlandia, Niemcy, Szwecja, Francja, Wielka Brytania, Słowenia, Węgry, Grecja, Włochy, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, zgodnie z umową o współpracy zawartą z dostawcą usług kurierskich. Produkt dociera do adresata w ciągu 2-7 dni roboczych od daty wysyłki, w zależności od kraju przeznaczenia i położenia miasta. Jeśli dostawa przedmiotu zaczyna się opóźniać, wyślij wiadomość e-mail na adres admin@viarcanvas.com z numerem zamówienia.

Zwroty zakupów

Jeśli chcesz zwrócić otrzymany produkt, w ciągu 5 dni roboczych wyślij zgłoszenie zwrotu na adres admin@viarcanvas.com, podając przyczynę zwrotu i załączając zdjęcie otrzymanego produktu. ViarCanvas.com pomoże Ci dokonać zwrotu pieniędzy i przelać pieniądze z powrotem na Twoje konto.

Poufność

ViarCanvas.com traktuje z wielką odpowiedzialnością dane osobowe, które powierzają nam nasi klienci podczas składania zamówienia lub rejestracji w ViarCanvas.com.

Informacje, które należy podać przy składaniu zamówień i/lub rejestracji: imię, nazwisko lub nazwa osoby prawnej; adres klienta; adres odbiorcy; numer telefonu, e-mail. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do:

  • Przesłać elektroniczne potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną;
  • wysłać gotowy produkt na wskazany przez Ciebie adres;
  • kontaktowania się z Tobą, jeśli potrzebujesz doprecyzować szczegóły zamówienia;
  • Przeprowadzać analizę zamówień w celu zapewnienia wyższej jakości obsługi;
  • informować Cię o nowych ofertach produktowych.
  • ViarCanvas.com gwarantuje, że podane przez Ciebie dane osobowe nie zostaną ujawnione stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne na mocy nakazu sądowego lub w przypadku zapobiegania działaniom oszukańczym lub przestępczym.

Karta podarunkowa

Na stronie głównej ViarCanvas.com możesz kupić kartę podarunkową o nominalnej wartości od 20 do 300 euro. Zakupione karty podarunkowe można wykorzystać wyłącznie na stronie ViarCanvas.com. Karty podarunkowe nie są akceptowane w zamian za pieniądze. Karta podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy, po upływie daty ważności karta podarunkowa jest blokowana, a pieniądze nie podlegają zwrotowi.

Prawo własności

Zgodnie z Regulaminem ViarCanvas.com oferuje możliwość zamieszczania na stronie internetowej www.viarcanvas.com zdjęć, które wykorzystywane są przy produkcji towarów. Przesyłając zdjęcia, potwierdzasz, że masz prawo do przechowywania tych zdjęć, przesyłania ich na naszą stronę i drukowania na płótnie, a także gwarantujesz, że bierzesz odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich dotyczących własności przesłanych zdjęć. viarcanvas.com gwarantuje, że przesłane przez Ciebie obrazy nie zostaną wykorzystane do celów innych niż produkcja Twojego zamówienia i dostawa pod wskazany adres. Twój adres, co oznacza, że ​​w razie potrzeby Twoja własność może zostać przekazana zewnętrznym kontrahentom w celu realizacji Twojego zamówienia (obróbka wizualna, drukowanie, pakowanie, dostawa itp.).

Warunki zwrotu towaru

Zwrot i wymiana obrazu odbywa się na nasz koszt, jeżeli:

1- Temat obrazu na otrzymanym płótnie jest niezgodny z uzgodnionym.

2- Po otrzymaniu zdjęcia stwierdzono uszkodzenia mechaniczne.

3- Istnieją inne widoczne wady, które nie są twoją winą.

4- Zamówienia można zwrócić w ciągu 14 dni od daty dostawy.
    Prawo do zwrotu bez widocznych uszkodzeń nie dotyczy zamówień niestandardowych i spersonalizowanych.

5- Zamówienie można dostarczyć do dowolnego z naszych warsztatów lub wyślemy kurierów na adres naszego warsztatu.

     Adres jest wskazany w kontaktach.Powtórna dostawa zamówienia jest opłacana przez viarsanvas

6- Zgłaszaj wszelkie trudności i problemy na naszą pocztę - admin@viarcanvas.com