Aliejiniai tapyti paveikslai, moterys, vaikai, grupiniai portretai - tradicijos grožis